Informasjon til helsepersonell

  
Ventetid.no gir pasienter og helseaktører oversikt over helsetjenester i det private og offentlige markedet. Informasjonen er hentet fra tilgjengelige registre hos Helsenorge.no, helseforetak, Helfo, Legeforeningen og ulike aktørers egne nettsider. Kontakt oss gjerne vedrørende din bedrifts aktuelle ventetider. 

Registrering gjort av oss er gratis. Du kan i tillegg selv velge å oppdatere din kontaktinformasjon med egen logo samt en kort beskrivelse av virksomheten. Her kan du profilere behandling og din kompetanse. Du registrerer da din bedrift på nytt via registeringssiden, så oppdaterer vi informasjonen. Helseaktører som er organisert i samme senter, kan i noen tilfeller ha blitt registrert under samme kontaktinformasjon. Dersom du ønsker å omgjøre dette, ta gjerne kontakt med oss.

Fysioterapeuter, kiropraktorer, tannleger og optikere kan registrere sine virksomheter selv via vår registeringsside. Merk at registreringen må gjøres 2 ganger dersom det tilbys både private og offentlige tjenester. Det er mulig å laste opp din bedrifts logo.

Dersom du som helseaktør oppdager noe feil ved registreringen av din tjeneste, er det fint om du tar kontakt med oss.

Alle ventetider blir fortløpende kontrollert. Dersom du ønsker mer nøyaktige ventetider for din virksomhet, kan du ta kontakt med oss. 

Ventetid.no forbeholder seg retten til å velge hvilke aktører som blir registrert på Ventetid.no. 

 

Registrering